Allegro Summer School "Ontdek jezelf"
 


TOT WIE RICHTEN WE ONS?

ALLEGRO heeft als doel professionele procesbegeleiders in een lerend netwerk te verenigen.

Meer bepaald richt de vereniging zich tot alle professionals die:

• actief zijn met het onderzoeken of begeleiden van leer- en veranderingsprocessen bij personen, groepen, organisaties of gemeenschappen, dit zowel in het kader van langdurige ontwikkelingsgerichte trainingen als van interne of externe begeleidings-, coaching- of consultancyopdrachten;

• werken vanuit de filosofie en basisprincipes van 'Procesbegeleiding',

• samen met collega-professionals willen werken aan hun professionele groei en aan de ontwikkeling van het vakgebied 'procesbegeleiding' en haar mogelijke toepassingen.

• en expliciet het engagement en de verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van elkaar om de professionele kwaliteit en ontwikkeling te bewaken

U kan zich aansluiten als lid van Allegro vzw en u betaalt hiervoor een jaarlijks lidmaatschap. U kan dan deelnemen aan alle geplande leeractiviteiten. U wordt bovendien deel van een actieve, lerende gemeenschap van professionals die de filosofie van proces consultancy op een eigen manier en in de eigen praktijk concreet gestalte geven.