Procesbegeleiding als basisfilosofie

Procesbegeleiding in groepen en organisationeel leren, zoals weleer geformuleerd door Schein & Argyris, worden ook in de huidige context van verzakelijking en steeds meer instrumentele veranderingsprocessen nog op hun waarde geschat. Het procesleren betekent voor ons een belangrijk kernelement in verandering en ontwikkeling van individuen, groepen en organisaties. Procesbegeleiding is een concept dat zich moeilijk eenvoudig en helder laat beschrijven. Het is méér dan alleen een verzameling technieken die vergeleken worden met andere technieken en daar tegenover wordt gesteld. Procesbegeleiding vormt de centrale filosofie die ten grondslag ligt aan het leren in en door organisaties en aan organisatieontwikkeling en die berust op het uitgangspunt dat je een menselijk systeem alleen kunt leren zichzelf te helpen. Het behelst een fundamentele visie op, en een houding tegenover het proces van begeleiding aan personen, groepen, organisaties en gemeenschappen (de cliënt). Procesbegeleiding is gericht op het creëren van een relatie die het zowel voor de adviseur als de cliënt mogelijk maakt om te gaan met de werkelijkheid die zich aandient op een wijze dat de cliënt meer inzicht krijgt en bewuster wordt van wat er om hen heen, in henzelf en tussen henzelf en anderen gaande is. en ernaar weet te handelen.

In het verlengde van onze visie op begeleiden delen we een aantal centrale uitgangspunten die onze benadering van leren sterk kleuren.