Professionele en persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand

De effectiviteit van interventies wordt in grote mate bepaald door het persoonlijk optreden van de adviseur. De adviseur als mens met zijn/haar mogelijkheden en beperkingen kleurt in grote mate de professionele relatie met klanten. Het leren als professional situeert zich daarom niet alleen op het niveau van weten en kunnen maar ook op het niveau van persoonlijke ontwikkeling. We streven de integratie na van persoonlijke waarden, zelfbeleving, relationele kwaliteiten en professioneel handelen.

Zelfdiscipline en betrokkenheid

Leren steunt op betrokkenheid, zelfverantwoordelijkheid en inzet. Ieder lid van een groep draagt zijn deel van de verantwoordelijkheid en bepaalt daarmee het leervermogen en de draagkracht van de groep als geheel.

Leren als relationeel proces

Leren is voor ons een sociaal proces. Je hebt anderen nodig om iets te leren. We hechten veel belang aan het scheppen, het bewaken en onderhouden van de condities om samen te kunnen leren. Focus ligt op dialoog en positieve waarden zoals: wederzijds vertrouwen en respect, psychologische veiligheid, gelijkwaardigheid, bespreekbaarheid, directheid, open communicatie, feedback en discretie.

Ervaringsgericht

De leercyclus van Kolb vormt een belangrijke leidraad in onze aanpak. Leren begint in dit model bij concrete ervaringen. We creëren (nieuwe) situaties, proberen dingen uit om daarna hierover te reflecteren. Dit levert nieuwe inzichten op die de eigen theorie wijzigen of verrijken. Hieruit vloeien nieuwe gedragsalternatieven voort waarmee geëxperimenteerd kan worden. Deze nieuwe ervaringen leveren weer nieuwe inzichten op. De cyclus herbegint …

Versterken van sterkten

De benadering en basishouding is appreciërend: gericht op het onderkennen van kwaliteiten en van wat goed gaat, mekaar bemoedigen en ondersteunen i.p.v. focussen op tekorten.