LINKS


Matrix (pdf)
Het Matrix leerprogramma richt zich tot een brede groep van professionals (leidinggevenden, consultants, trainers,…) die zich ten gronde willen verdiepen en bekwamen in de relationele dimensies van hun vak.

HR Leadership
Bedrijfsleiders, (Hr) managers, leidinggevenden en organisatie-adviseurs uit Nederland en Vlaanderen die willen werken aan hun eigen authenticiteit als leider en hun impact willen verhogen in de realisatie van een organisatie waar waarden als initiatief en zelfleiderschap, voortdurend leren en vernieuwen, betrokkenheid en samenwerking de dagelijkse hoeksteen vormen.
Een unieke en intensieve leerervaring!

CIGO - Consultancy ingroepen en organisaties
Het programma richt zich tot interne en externe 'change professionals' die een groot deel van hun professionele activiteit (zullen) wijden aan het begeleiden/ontwikkelen/adviseren van groepen, organisaties en inter-organisatietrajecten in de profit en non-profit sector.