Allegro Summer School "Ontdek jezelf"
 


DOELSTELLINGEN

A. Leren van en door elkaar: op de eerste plaats is het een leerforum waarin procesbegeleiders die in diverse omgevingen werken (externe rol, interne rol, social profit organisaties, profit organisaties, universiteiten en hogescholen, …) verder kunnen bouwen aan hun professionele ontwikkeling, door mekaar beter te leren kennen en mekaar blijvend te informeren. We willen dit op verschillende manier doen: conferenties, seminaries, workshops, leerforum, enz..

B. Gezamenlijk ontwikkelen, vernieuwen en promoten van langlopende ervaringsgerichte groepstrainingen gericht op het versterken van vaardigheden inzake het procesmatig begeleiden van veranderingen en leertrajecten.

C. We willen aan blijvende kwaliteitsbewaking doen in het bijzonder wat betreft de begeleiding van langlopende procesgerichte groepstrainingen via ‘peer-review’. Dit betekent dat de leden elkaar inspireren en uitdagen door elkaar aan te spreken op gedrag, ontwikkelingsmogelijkheden, waarden en sterkten. We nemen expliciet het engagement en de verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar op om de professionele kwaliteit en ontwikkeling te bewaken.

D. Wij willen de ontwikkeling van Procesbegeleiding als vakgebied en in al haar toepassingen bevorderen: Wij willen linken leggen tussen onderzoek en praktijk en kiezen dan ook voor verankering met de universiteit én met het praktisch werkveld. Wij willen verder een opleidingsmidden zijn voor beginnende professionals en doctorandi.

E. Verhoging van de maatschappelijke zichtbaarheid en profilering van het Procesbegeleiding: Procesadvisering zowel in contexten van organisatieontwikkeling als van ervaringsgerichte groepstrainingen in Vlaanderen een eerder versnipperde expertise, die zich maatschappelijk sterker kan profileren wanneer dit vanuit een globaler platform zou gebeuren. Zo kan dit platform ook op dit vlak fungeren als een kwaliteitsbevorderend initiatief.

F. De organisatie van leeractiviteiten ter ondersteuning van het maatschappelijk doel. Dit kan zijn onder de vorm van conferenties, seminaries, trainingen, studiedagen, workshops, intervisie, publicaties enz..