De Start van HRM 15de editie
De Start van CIGO 23
 


ACTIVITEITEN HRM

 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, het senior executive opleidingsprogramma van de UHasselt is reeds meer dan twee decennia lang een belangrijke referentie in de opleidingsmarkt, zowel in Vlaanderen als in Nederland. In 2008 vierde UHasselt met trots het 25 jarig bestaan van de opleiding met een jubileumcongres onder de titel: “HR³: helder, hart en hard”. De congresdag werd een trefpunt waar een brede groep van professionals: HR-managers, leidinggevenden, consultants, trainers..., elkaar vonden rond eenzelfde actueel HR-vraagstuk. De ruime verscheidenheid in expertise en achtergronden leverde boeiend materiaal op voor inter-professionele leergesprekken en ervaringsuitwisseling. Gerenommeerde sprekers prikkelden de geesten en boden stof tot nadenken. Ook voor de programmamakers zelf werkte het initiatief erg inspirerend. De actieve werksessies zorgden voor een kritische toets van de eigen HR-denkkaders en leverde nieuwe inhoudelijke ideeën op. De tevredenheid van de congresdeelnemers was voor de opleidingsstaf en de programmaraad een aanmoediging om de eigenzinnige visie op leren en ontwikkeling van professionals blijvend te vertalen in een uniek opleidingsaanbod van hoge kwaliteit. Kortom, het smaakte naar meer. Een nieuw initiatief kon dan ook niet uitblijven.

We hopen u weer te ontmoeten op vrijdag 8 oktober 2010, van 9:30 tot 17:00. Plaats van afspraak: Congrescentrum Alden Biezen (B). Dit jaar hebben we gekozen voor het thema:

Waarderend organiseren en co-creëren
De opdracht van de people manager

Steeds meer organisaties verlaten het klassieke top-down managementmodel en zoeken naar meer talentwaarderende en participatieve vormen van organiseren. Het zijn organisaties die geloven in betrokkenheid en ondersteuning, eerder dan in macht en controle. Waarden als gelijkwaardigheid, initiatief, onderling vertrouwen, steun en respect staan hoog in hun vaandel. Het zijn dezelfde waarden die ook onze leeraanpak funderen. Deze waarden op duurzame wijze realiseren, dag na dag, is echter geen sinecure. Blauwdrukken bestaan niet. Het is een continu samen doen en samen leren. Iedere organisatie zal moeten zoeken naar een eigen aanpak. Dit neemt niet weg dat we van elkaar kunnen leren en samen voortgang kunnen maken.
Met dit congres richten we ons tot iedere organisatie waar dergelijke waarden niet klinken als holle kreten, maar daadwerkelijke graadmeters zijn van een kwaliteitsvolle en vitale werking. We willen experimenteren met diverse vormen van co-creëren en ervaringsgewijs ontdekken wat de onderliggende werkzame ingrediënten zijn. We verkennen samen een aantal beste praktijken. Deelnemers krijgen uitgebreid de kans om van gedachten te wisselen en elkaar verder te helpen in eigen praktijkvraagstukken. We trekken samen lessen.

Noteer alvast 8 oktober in uw agenda en spreek af met collega's en vrienden. De officiële folder vindt u weldra in uw brievenbus.

Inschrijven kan nu al via onze HRM-website: www.uhasselt.be/hrm of via deze link.