ACTIVITEITEN 2014

 

Op 21 maart zal Loek Schoenmakers, Ph.d. bij Allegro te gast zijn.

Domein Orshof, Neerglabbeek

Hoe kan je veranderingsprocessen zodanig construeren dat iedere deelnemer mede-producent van de verandering kan zijn? (In tegenstelling tot het nog steeds gangbare veranderwerk, waarbij een selecte groep bepaalt hoe en wat er veranderd dient te worden, en die de grote groep volgers tot consumers maakt.)

Loek laat ons kennismaken met een succeservaring in Suriname, waar een veranderingsproces leidde tot oplossingen voor de vele problemen binnen de complexe wereld van het onderwijs. Een succeservaring die hem niet los liet en nadien object van reflectie en studie vormde in zijn doctoraal onderzoek met als titel: Sustainable Educational Change is Being in Relation: Based on the Insights of the “I Believe in You!” Process at Suriname - november 2011. Uit het proefschrift komen veel interessante inzichten naar voren, waarbinnen de begrippen relational awareness, relational responsibility en relational reflection cruciaal zijn. Ook worden in het proefschrift 4 bouwstenen genoemd: (1) Appreciation, (2) Building Bridges, (3) Collaboration en (4) Dialoguing. (zie ook: www.taosinstitute.net/loek-schoenmakers)

Veranderwerk is mensenwerk en vindt plaats binnen het sociale construct dat altijd uniek en dynamisch is, stelt Loek. Vanuit dit inzicht is verandering niet maakbaar, planbaar of voorspelbaar. Juist het dynamische aspect vraagt om voortdurende improvisatie van de leider en vraagt om min om meer half open benaderingen, die veel ruimte laten voor het spontaan ontstaan van nieuwe ideeën vanuit co-creatie. Vertrouwen is dan ook volgens Loek dé parameter, die veel meer aandacht moet krijgen binnen het veranderwerk. Bouwen aan vertrouwen, betekent voor hem: werken aan een betere en hoopvolle toekomst waarin iedereen kan bijdragen.

Loek is een enthousiaste verteller en zal ons graag een dag meenemen en mee laten doen in zijn gedachtengoed. Zijn inzichten zijn zeer goed toepasbaar binnen al het veranderwerk. Voortbouwende op zijn doctoraat, verschijnt binnenkort zijn boek Happily different, dat met veel enthousiasme ontvangen is door Kenneth Gergen. Om de neuzen voor 21 maart al een beetje te richten zal hij het laatste hoofdstuk van zijn boek al digitaal ter beschikking stellen.

o.l.v. Lenie Gofers en Dirk Huysmans

Op 20 juni 2014 ontvangen we Daniel Ofman en werken we rond zijn nieuwe boek: Inspiratie en inzet in organisaties. Als harder werken niet meer werkt.

Campus Universiteit Hasselt

Daniel Ofman is voor de meesten onder ons geen onbekende. Twintig jaar na Bezieling en kwaliteit in organisaties komt hij met een nieuw boek waarin hij zijn laatste inzichten brengt. Inspiratie en Inzet in Organisaties is een vurig pleidooi voor een integrale aanpak waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen wat maakbaar, planbaar, implementeerbaar en controleerbaar is, en wat niet. Inspiratie en inzet zijn niet te koop, maar krijg je als dat wat je doet inhoudelijk klopt, als je houding klopt en als de verhoudingen kloppen. Klopt een hiervan niet, dan eindig je als organisatie of als mens uiteindelijk met niets. Wanneer kan verandering een doel zijn en wanneer niet? Met zijn integrale benadering van leven, werken en organiseren, wordt duidelijk waarom veel traditionele manieren van managen niet kunnen en niet zullen werken en maakt hij inzichtelijk in wat nodig is om met minder energie meer te bereiken.

Organisationeel leren, relevanter dan ooit: Praktijken en vraagstukken
o.l.v. Willem Duron, Frank Lambrechts, Styn Grieten, Koert Eeckhout en Vinus Bleyen

30 september 2014, Campus Universiteit Hasselt

De essentie van organisationeel leren kunnen we zien als het samen opbouwen van samenwerkingscapaciteit om op een steeds betere manier samen toekomst te maken. Toenemende complexiteit, globalisering en hypercompetitie dagen organisaties uit om voortdurend te vernieuwen. Om deze uitdagingen op een duurzame manier aan te gaan is gezamenlijk leren meer dan ooit een must: mensen zijn sterk op elkaar aangewezen om er iets van te maken, ze zijn m.a.w. interafhankelijk. Tegelijkertijd blijkt organisationeel leren vaak een moeilijke opgave. Ingesleten patronen van samenwerken dienen immers doorbroken te worden. Deze dag is een eerbetoon aan Chris Argyris, de vader van organisationeel leren. Zijn inzichten zijn relevanter dan ooit maar “common sense” is niet zomaar “common practice”. Deze Allegrodag daagt u uit om het werk van Argyris over organisationeel leren te verbinden met eigen vraagstukken en praktijken. Bovendien willen we de principes van organisationeel leren zelf vormgeven en willen we elkaar vooruithelpen met hedendaagse organisatievraagstukken.

Responsief leiderschap
o.l.v. Sven De Weerdt, Dries Elsen, Johan Poisquet

14-15 november, mariagaarde te Hoepertingen

Voortbouwende op de leerdag rond Chris Argyris en zijn denken over organisatieleren, onderzoeken we in deze tweedaagse het fenomeen van responsief handelen en samenwerken vanuit verschillende perspectieven. Responsiviteit heeft enerzijds de betekenis van “spontaan-lijfelijk-resonerend” omgaan met situaties (versus mentaal-cognitief), en anderzijds “bevrijd handelen” (versus reageren vanuit ingesleten gewoontepatronen).

Als begeleider en leider dienen we groepen te begeleiden in overleg- en leersituaties, daarbij in te spelen op onverwachte wendingen en onuitgesproken dynamieken.

  • Hoe bereiden we ons voor?
  • Hoe zetten we de toon en komen we “in the mood”?
  • Hoe komen we samen tot dansen?
  • Wat betekent voorbereid zijn vanuit deze perspectieven? Welke consequenties heeft voor onze manier van interveniëren in tal van situaties?

We laten het denken over “the art of responsiveness” van John Shotter en Max Pagès de revue passeren, evenals inzichten vanuit de Chinese en Vietnamese zen.


Je merkt het: wederom een boeiend jaarprogramma. Niet te missen dus!
Hartelijke groeten en tot weerziens,

Jeroen De Smet, Ben Peeters, Lenie Gofers, Johan Poisquet, Dirk Huysmans
At your service