ACTIVITEITEN 2013

Een korte terugblik:

Het thema ‘Kwaliteit’ vormde de gouden draad doorheen onze bijeenkomsten in 2009. Intervisie kreeg als werkvorm een belangrijke plek. Diverse boeiende topics kwamen aan bod: Proces in de snelkookpan; Co- creŽren, een samenspel van ‘chaos en structuur’; Macht en Vertrouwen; AI & solution focused.

In 2010 zijn we op hetzelfde elan doorgegaan. Als jaarthema kozen we voor:‘Praktijken van verandering en ontwikkeling.’ We werkten o.l.v. Jef Adriaens en Hilda Martens rond beste praktijken en getuigenissen van organisatieverandering. We ontvingen Luk Dewulf als gast en hadden een boeiende leersessie rond zijn boek ’Ik kies voor mijn talent’, ingeleid door Ben Peeters en Akin Tatar. In het najaar maakten we, dankzij Guido Berx en zijn collega’s, kennis met Project Ariadne; een multi-partijen veranderingstraject binnen de Bijzondere Jeugdzorg in Belgisch Limburg. Ook die dag ontvouwde zich snel tot een wederzijds bevruchtend leergebeuren. We sloten wederom een boeiend werkjaar af met een creatieve en speelse ontdekkingstocht van ‘Het complexiteitsdenken” begeleid door Geert Geens.

Vooruitblik:

Doorheen onze leersessies van afgelopen jaar groeide het idee om vanaf 2011 de ‘losse’ leerdagen te vervangen door residentiŽle tweedaagse leersessies. We hopen hiermee de onderlinge relaties en het wederzijdse leren verder te verdiepen en te versterken. Dit jaar werken we rond de centrale leervraag: ‘Hoe kunnen we inspirerende en energieke werkplekken scheppen?’

We hopen u te kunnen verleiden met het volgende jaarprogramma:

Op 8 maart ontvangen we Lenette Schuijt onder de leernoemer: Paradoxen in de Nieuwe Tijd, Schijnbaar tegengestelde krachten in organisaties en leiderschap

Samen met Lenette werken we rond een nieuwe manier van inclusief denken, voorbij dilemma’s en of-of keuzes. De nieuwe business modellen die in de 21e eeuw ontstaan gaan allemaal uit van zingeving EN zakelijkheid, van eigenbelang EN collectief welzijn, van globalisering en locale kracht. Hoe behoud je een efficiënte sturing terwijl je ruimte maakt voor zelf organiserende processen? Hoe zorg je dat bedrijfsmatige resultaten worden gehaald en dat tegelijkertijd mensen op wijze samenwerken aan zinvolle doelen?

Door schijnbaar tegengestelde doelen te verzoenen scheppen leiders een creatieve uitdaging die prikkelt tot innovatie, zoals: vrijlatend sturen, autonoom samenwerken, risicovolle zekerheid, bezielde zakelijkheid, onthecht engagement, liefdevol confronteren, constructief afbreken, enz. Hoe kunnen we de creatieve spanning tussen tegengestelde krachten benutten en tegengestelde eisen verzoenen?

We werken deze dag zowel aan persoonlijke paradoxen als aan paradoxen in de organisatie. We stimuleren zowel het brein als het lijf en spreken zowel de ratio als de intuïtie aan. Er worden inspirerende portretten en cases aangereikt en we oefenen met eigen ervaringen en voorbeelden.

Lenette Schuijt werkt sinds 1991 als zelfstandig organisatieadviseur en leiderschapstrainer. Ze werkt vanuit een brede achtergrond van Andragogie, Organisatiekunde en Filosofie. Ze is schrijfster van vele artikelen en boeken waaronder 'Met Ziel en Zakelijkheid', 'De Kracht van Bezieling'. Momenteel doet ze onderzoek naar nieuwe vormen van organiseren.

Plaats: Hof de Brulle, Breulsweg 3, 6321 EK Wijlre
Ontvangst: 9:00
Einde: 17:00

--

Allegro 7 juni a.s. te Geetbets,

Als tweede Allegro-activiteit van dit seizoen na de - naar verluidt - inspirerende dag o.l.v. Lenette Schuit over paradoxen, een mogelijk goed aansluitende bijeenkomst over ondermeer paradoxen in onszelf.

Deze dag staat er een filosoof centraal, nl. Peter Koestenbaum.
De man is zijn gehele leven bezig geweest met het fenomeen ‘Leiderschap’.

In een tijd, waarin we zorgvuldig moeten ‘koersen’, waarin het vaker aankomt op ‘karakter’ en doortastendheid, worden we eens te meer uitgedaagd te tonen wie we zijn in het werk. We worden aangesproken op de leider in onszelf.

Hoeveel visie, moed, ethiek en realiteitszin hebben wij in huis?
En hoe verhouden deze vier domeinen of intelligenties zich bij
Deze vier relatief eenvoudige begrippen heeft Koestenbaum tot inspirerend model gemaakt: de Leadership Diamond.

Naast een toelichting van het model - als kennismaking of als opfrisser - zullen we de Diamond verdiepen en we zouden Allegro niet zijn, als we ook niet onze eigen ervaringen rond leiderschap en/of actuele cases middels de inzichten van Koestenbaum tegen het licht zouden houden.

Plaats: HEERLIJCKYT VAN ELSMEREN, Weg op Halen 2, B - 3450 Geetbets
+32 (0)11 69 68 75 info@heerlijckyt.org

Ontvangst:9:00
Einde:17:00

--

Ook dit jaar voorzien we een residentiële tweedaagse. Op 3 en 4 oktober werken we rond het thema 'Diverse perspectieven op de hel(p)ende relatie, verschillen en gelijkenissen'. Je kent wellicht het onderzoek van Sheila Mcnamee dat besloot met de conclusie dat ongeacht de diverse vormen van hulpverlening en therapeutische stromingen/aanpakken, de kwaliteit van de relatie tussen leerbegeleider/ hulpverlener /therapeut en de cliënt, meest doorslaggevend element is in de effectiviteit van hulpverleningspraktijken. Allegro is een gemeenschap van professionals met diverse achtergrond: Gestaltherapeutisch, Client centered, Procesadvisering, NLP, Themagecentreerde Interactie etc.. We willen de verschillen en de gelijkenissen in de kwaliteit van de professionele relatie die beoogd wordt en bijhorende do's and don'ts van interveniëren over deze gemeenschappen heen, verkennen en hieruit leren.

“Botsende identiteiten, stuiterende identiteiten. Over veerkracht, verbinding en hoop”.
“Clashing identities, bouncing identities. Stories of resilience, connection and hope.”

We bouwen vanuit onze eigen ervaring voortdurend een professionele identiteit op, die zich ontwikkelt in de tijd. Identiteit stuurt aan wat we kiezen om te doen, hoe we dat aanpakken, met wie we verkiezen om samen te werken, en van waaruit we handelen en keuzes maken. We staan met andere woorden ergens voor. Vanuit onze identiteit hebben we een verhaal en vinden we veerkracht en hoop. Met dat verhaal vinden we aansluiting bij sommigen en voelen we ons vervreemd van anderen die ons niet lijken te begrijpen in wat we waardevol vinden. Soms horen we ons “ons” verhaal vertellen en klinken onze woorden hol, en op andere momenten klopt het plaatje weer wel.

Welke gemeenschappen hebben me in het verleden geïnspireerd, waardoor ze op een gegeven moment in mijn leven een deel zijn geworden van mezelf?

Wat deed me verder trekken naar andere gemeenschappen om daar nieuwe inspiratie en verbinding te vinden? Hoe is ons eigen verhaal/identiteit geëvolueerd?

Welke verhaal over veerkracht heb ik opgebouwd om om te gaan met moeilijkheden in mijn levensloop?

Welk verhaal van hoop en het “goede leven” heb ik opgebouwd dankzij deze gemeenschappen?

Hoe kunnen we dankzij en ondanks onze identiteit, ons ergens-voor-staan, ons verhaal, aansluiting vinden bij anderen en aansluiting houden bij onszelf?

Hoe kunnen we ons verhaal “ontvetten” terugbrengen tot een “minimaal verhaal” dat optimaal aansluiting, ontmoeting en dialoog mogelijk maakt?

Op de eerste dag verkennen we bovenstaande vragen en thema’s. Op de tweede dag diepen we vraagstukken uit.

Special guest: We welcome María Muñoz-Grandes. She is a psychotherapist, visiting professor at the IE Business School in Madrid, member of the TOAS community (www.taosinstitute.net), and doing research on professional identity, resilience and hope.

Voorafgaand aan de tweedaagse vragen we je stil te staan bij onderstaande vraag:
Wat is jouw “minimaal verhaal”, je verhaal ontdaan van franjes en teveel wooden, op dit moment?
Kies een manier om dat minimaal verhaal te delen: al vertellend, aan de hand van kernwoorden, voorwerpen, een tijdslijn, een tekening.

PRAKTISCHE INFO
wanneer: 3-4 oktober 2013
waar: Kasteel Mariagaarde, Kasteelstraat 10 te B-3840 Hoepertingen (Borgloon) -
prijs af te rekenen in Mariagaarde: 105 euro voor Allegro-leden, 135 euro voor niet-leden
inchecken om 9.00, start om 10.00
afronden: vrijdag om 16.00
inschrijven via marleen.cupers@uhasselt.be vóór 20 september 2013

---

Op 22 november plannen we een integratiedag met als gast Prof.dr. John Rijsman en blikken we vooruit naar werkingsjaar 2014. John was afgelopen jaar te gast op het alumni event van het HRM programma (sept 2012). Gedurende een 30-tal minuten deelde hij zijn visie op leiderschap. Vanuit een ‘dit-smaakt-naar-meer-gevoel’ kregen we de vraag van enkele aanwezige allegro-mensen om John uit te nodigen op een allegro-bijeenkomst. Bij deze: verzoek ingewilligd.