Laudatio uitgesproken voor 'Doodgeboren. Een mondelinge geschiedenis van rouw', het boek van Jan Bleyen
De Start van CIGO24
 


ACTIVITEITEN 2011

 

20 en 21 oktober: “(collectief) psychologisch eigenaarschap als hefboom van vitale teamwerking”

Het creŽren van ‘co-ownership’ is ťťn van de belangrijkste waarden van onze leerprogramma’s om tot een lerende groep te komen: door gedeeld eigenaarschap te creŽren zijn de deelnemers in de eerste week in staat om een zelfsturende en lerende groep te worden die het fundament vormt voor elk verder leren van en met elkaar in het programma. In het kader van een internationaal onderzoek werken Frank Lambrechts en Johan Poisquet vanuit UHasselt samen met Jon Pierce, de grondlegger van het concept ‘(collectief) psychologisch eigenaarschap’. Betrachting is dit uitermate belangrijke concept meer handen en voeten te geven, meer ‘hard’ te maken als het ware, zodat het concept de plaats krijgt die het verdient. Onderzoeksgegevens worden verzameld in de US, Finland en China. Het onderzoek zal ondermeer scherpstellen wat de condities zijn om co-ownership te creŽren en te bestendigen. Met deze tweedaagse willen we de allegro-gemeenschap mede in het onderzoek betrekken. We willen nader stilstaan rond ‘co-ownership’ en de link met (zelf)leiderschap. Onderzoeksbevindingen worden gekoppeld aan ieders persoonlijke bevindingen. We verkennen hoe we nieuwe inzichten kunnen integreren in onze praktijk en formuleren samen nieuwe actiemogelijkheden.

Begeleiding: Frank Lambrechts, Johan Poisquet

Plaats: Zin, Boxtelseweg 58 te NL - 5261 NE Vught, +31 73 658 80 00, www.zininwerk.nl

Start: 20 oktober om 10:00
Einde: 21 oktober om 17:00

 

5-6 mei : Warmte als krachtbron van ontwikkeling, vernieuwing en dynamiek

Vele deelnemers hebben met verwondering ervaren wat de leer-kracht en de vitaliserende energie is die uitgaat van een hechte, warme en vertrouwensvolle leergroep. Zij trachten in hun werkomgeving inspanningen te leveren om, toch minstens voor een deel,menselijke omgevingen en relaties te scheppen van vergelijkbare kwaliteit. We willen hier rond werken en ervaringen uitwisselen. Ondersteunend verkennen we het model rond Hot Spots van Linda Gratton. We verbinden aan eigen praktijkervaringen en inzichten. .
‘Hot spots bevinden zich in bedrijven en teams waar onverwachte samenwerking floreert met energie, productiviteit en opwinding als resultaat. Dit nieuwe boek van managementgoeroe Lynda Gratton richt zich op dit verschijnsel. Gratton onderzoekt de voorwaarden en omgeving die bevorderlijk is voor het creëren van hot spots. Hoe komt het dat positieve energie in sommige (delen van) organisaties gedijt en in andere niet? Hoe kan het dat hechte en goed functionerende ‘Hot Spots’ soms in betrekkelijk snel tempo verworden tot kille plekken waar mensen elkaar vijandig bejegenen en uit alle macht tegenwerken? Hoe kunnen we de latent aanwezige energie in bedrijven omzetten in productieve en innovatieve prestaties? Onder welke omstandigheden komen mensen in een organisatie in beweging? Het zijn dit soort vragen die de inzet vormen van Grattons boek Hot Spots’. Fragment uit de boekrecensie door Hans Van der Loo.

Begeleiding: Roland Vermeylen, Laurent Thijs,Ben Peeters, Johan Thibaut, Véronique Debondt …

Plaats: Domein Westhoek, Noordzeedreef 6-8 te B-8670 Oostduinkerke, +32 (0)58 22 41 00, www.domein-westhoek.be

Start: 5 mei om 12:30 (middaglunch voorzien)
Einde: 6 mei om 17:00

VERSLAG: Relationele Praktijken, onderliggende processen HOT SPOTS

 

EERSTE HRM OPEN FORUM
rijkdom: zie het, pak het vast en zet in beweging

De deelnemers aan het Postuniversitair programma HRM 14 (2009-2011), de kernstaf, adviesraad en stuurgroep van het HRM-programma aan de Universiteit Hasselt, nodigen u uit op hun eerste HRM Open Forum.

Tijdens de afsluiting van de integratiedagen van HRM 14 kwamen 3 stellingen bovendrijven:

- Rijkdom: zie het, pak het vast en zet het in beweging;
- Leiderschap vraagt zelfleiderschap;
- Vertrouwen is een werkwoord.

De deelnemers van HRM 14 zullen u hun leerervaringen kort toelichten en dan gaan we aan de slag om hun praktijktheorieŽn verder te elaboreren en uit te werken met uw ervaringen.

Waneer: Donderdag 31 maart 2011
Waar: Casino van Waterschei – Genk

Meer informatie en het inschrijvingsformulier vindt u terug via deze link