ACTIVITEITEN 2009

De afgelopen twee jaar hebben we diverse boeiende en leerzame samenkomsten gehad. We willen ook in 2009 op dit elan doorgaan.

Het thema Kwaliteit vormt de gouden draad die we door onze bijeenkomsten in 2009 weven. Tijdens de laatste activiteit vorig jaar werd het thema kwaliteit vertaald in 4 topics waarrond we dit activiteitenjaar willen werken, oefenen, experimenteren en leren. De leerbetrachting blijft steeds een continue kwaliteitsversterking van onze eigen persoonlijke professionele praktijken. Om die reden willen we intervisie als werkvorm tijdens onze bijeenkomsten een belangrijke plek blijven geven.

U kan zich aansluiten als lid van Allegro vzw en u betaalt hiervoor een jaarlijks lidmaatschap van 245 euro. U kan dan deelnemen aan alle geplande leeractiviteiten. U wordt bovendien deel van een actieve, lerende gemeenschap van professionals die de filosofie van proces consultancy op een eigen manier en in de eigen praktijk concreet gestalte geven.

U kan een aanvraag doen tot lidmaatschap via dit formulier.


ALLEGRO PROGRAMMA 2009


3 maart 2009
Proces in de snelkookpan. Versneld tot diepgang komen.

Hoe kan ik als begeleider ervoor zorgen dat een groep/klant zo snel mogelijk tot een goed niveau van diepgang komt? Kan je méér doen dan enkel jezelf inzetten? Zijn er hulpmiddelen die je hierbij kunnen helpen, bv. gebruik van beelden, stiltes inbouwen, een vragenlijst of test, enz.? Wat werkt wel, wat niet, en in welke context.

Dagstaf: Bart Neels, Ben Peeters, Lenie Gofers, Ludo Keunen & Sophie Lijnen
Locatie: Heerlijkyt van Elsmeren, Geetbets

Verslagen van de leerdag
- Diepgang creŽren
- Toolbox: Proces Verdieping


2 juni 2009
Co- creëren, een samenspel van “chaos en structuur”

Als we als professionals elkaar willen helpen bij het procesgericht faciliteren van veranderingen in organisaties, teams en bij individuen, is het belangrijk om oog te hebben voor het gezichtspunt vanuit het niveau van het grotere systeem. Organisaties opereren in een turbulente (geglobaliseerde) omgeving met steeds groeiende complexiteit en snellere veranderingen. Ze ondergaan chaotische processen en hun medewerkers worden uitgedaagd hiermee te leren omgaan.

In die steeds complexer wordende context, kunnen duurzame oplossingen steeds minder bekeken worden vanuit één gezichtspunt of komen uit het brein van één leider. Naar het hele plaatje kijken en een beroep doen op collectieve intelligentie wordt een urgente noodzaak. Collectieve intelligentie aanboren is een non lineair proces, moeilijk of niet te voorspellen of te plannen. Controle, ingegeven door verwachtingen van onmiddellijke resultaten, moeten losgelaten worden om ruimte te creëren voor het nieuwe dat zich aandient van zodra het groepsveld een voldoende kwaliteit en diepgang heeft bereikt.( cfr einde open leerweek).

We willen onderzoeken hoe we in kleine groepen condities kunnen scheppen voor een ontspannen open aandacht en ontvankelijkheid, om daaruit onbevangen samen tot nieuwe energiegevende / mobiliserende ideeën en sporen te komen.

Dagstaf: Sven De Weerdt, Koen Dumont, Johan Poisquet, Filip Monbaliu, Reineke Vandevenne
Locatie: nog nader te bepalen

8 september 2009
Macht en Vertrouwen

Vertrekkende vanuit het uitgangspunt dat vertrouwen essentieel is voor een goed werkend organisatie werken we rond volgende vraagstellingen:
- Hoe conflicteert macht daarmee?
- Wat doe macht met openheid?
van leidinggevende naar medewerker
van medewerker naar leidinggevende
- Welk gedrag/stijl of signalen – helpen / remmen af? Bewust of onbewust?
- Wat is eigen aan de relatie en wat zit in de bedrijfscultuur?

Dagstaf: Marc Bogaert, Frank Aniba (mensen met interesse om deze dag mee vorm te geven zijn nog welkom en kunnen zich melden bij marc.bogaert@OneSmallStep.be)
Locatie: nog nader te bepalen


20 november 2009
AI & solution focused

Er zijn sinds de Allegrodag van vorig jaar rond “Vuurwerkt” een hele reeks projecten opgestart in veel verschillende organisaties. We laten de ervaringsdeskundigen aan het woord over de al of niet ingeloste verwachtingen en we koppelen die aan ons eigen ervaringen. We benaderen deze waarderende benadering met de “Solution focused” benadering. We besteden aandacht aan je eigen praktijkervaring, ervaring van anderen als aan de 2 verschillende benaderingen. Voorafgaand sturen we je achtergrondinformatie.

Dagstaf: Kaat Desmet, Hilda Martens, Greet Pelaerts, Lieve Wens
Locatie: nog nader te bepalen