Allegro Summer School "Ontdek jezelf"
 


ACTIVITEITEN

Beste alumnus, alumna,

Allegro vzw heeft als ambitie een lerende gemeenschap te zijn voor professionals (consultants, trainers, academici, HR-managers en leidinggevenden) die werken vanuit een relationele procesmatige benadering en die elkaars ontwikkeling blijvend willen onderhouden en bevorderen.

Allegro richt zich in eerste instantie tot alle oud-deelnemers van de ervaringsgerichte leerprogramma’s: CIGO ( KU Leuven en UHasselt), HR Leadership (UHasselt), Matrix (UHasselt) en Procesgericht Leiderschap (KHL). Andere geïnteresseerden die vanuit eenzelfde leerbenadering willen werken, kunnen een aanvraag tot lidmaatschap indienen via het secretariaat (marleen.cupers@uhasselt.be).

 

Allegro stelt voor

In het najaar 2016 en voorjaar 2017 willen we van start gaan met “leadership talks”, een jubileumreeks waarbij we telkens in gesprek gaan met een “eminence grise” die terugblikt en vooruit kijkt op evoluties binnen de wereld van samen werken en samen leven. Allegro zou Allegro niet zijn als we op die momenten geen tijd zouden maken om - geïnspireerd door hun verhaal - in kleinere groepen met elkaar in dialoog te gaan om vervolgens wat daarin naar boven komt drijven wederom voor te leggen aan de spreker. Programma volgt.

Maar vooraleer we hier mee van start gaan stellen we het volgende initiatief voor:

Allegro Summer School “Ontdek jezelf”

Binnenkort verschijnt een nieuw boek “ Ontdek jezelf” van Sven De Weerdt, Allegroot van het eerste uur. Een uitstekende aanleiding vonden we om hier een Summer School aan te koppelen.

Zelfkennis is nodig is om anderen van dienst te kunnen zijn. Dat is een oude wijsheid die teruggaat tot Socrates en de Boeddha, maar ook een boutade waarmee je een open deur kan intrappen. Tegenwoordig wordt die zelfkennis verregaand “gepsychologiseerd”. We spreken over soorten intelligentie, persoonlijkheidstypes, waardenhiërarchieën, kwaliteiten en talenten, psychopathologische “labels”… In deze Summer School verkennen we een andere vorm van zelfkennis die meer te maken heeft met de manier waarop we met onszelf in relatie treden en dit vanuit de aanname dat de kwaliteit van de relatie met onszelf samen hangt met de kwaliteit van onze relatie met anderen.

In “Ontdek jezelf” schets Sven een kaart met vier onderstromen die elk op een andere manier in relatie treden met de werkelijkheid en elk op een eigen manier een “weten” genereren: Angstig Verlangen, Aangepaste Beheersing, Raakbaar Invoelen en Vriendelijke Aandacht. Elk van de onderstromen maakt integraal deel van onze menselijkheid. Als we samen een menselijke wereld willen creëren, dienen we daarom goed voor elk van deze onderstromen te zorgen.

Tijdens de Summer School verkennen we samen met Sven hoe we dat kunnen doen en wat het kan betekenen voor ons dagelijks leven.

De Summer School is opgevat als een leer-tweedaagse, waarbij de eerste dag bedoeld is als introductie en de tweede dag als een doorwerk- en verdiepingsdag. Let wel: je hoeft je niet perse voor de twee dagen in te schrijven! Je kan de introductiedag afzonderlijk volgen. Voor zij die wensen om op de vragen en thema’s verdiepend door te werken in kleinere groep, kunnen zich bijkomend inschrijven op de “doorwerkdag”. Overnachting is mogelijk in één van de vele hotel accommodaties in Leuven, op eigen initiatief.

Hartelijke groeten,
Sven De Weerdt
Jeroen De Smedt
Frank Lambrechts
Johan Poisquet

_________________________________________________________
INSCHRIJVING ALLEGRO SUMMER SCHOOL

  • Ik schrijf me in voor de introductiedag op donderdag 25 augustus om 9u30 tot 16u30u door een mail te sturen naar info@allegrosite.be

    Ik schrijf € 60 over naar rekeningnummer BE25 7340 2222 0382 uiterlijk tegen 8 augustus 2016

  • Ik schrijf me in voor de introductiedag én de doorwerkdag, op donderdag en vrijdag 25 en 26 augustus, telkens van 9u30 tot 16u30u, door een mail te sturen naar info@allegrosite.be

    Ik schrijf € 90 over naar rekeningnummer BE25 7340 2222 0382 uiterlijk tegen 8 augustus 2016

Deelname is pas definitief na overschrijving.

PLAATS: LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14, 3000 Leuven

_________________________________________________________

 

 

2016 : Allegro bestaat 10 jaar !!!

Hoe kunnen we Allegro terug stevig op de kaart zetten voor de komende 10 jaar ? Dit gaan we doen door een leerrijke tweedaagse over 'Connecting Practices' in samenwerking met TAOS Europe. Deze tweedaagse is in de maak door Johan Poisquet, Sven De Weerdt, Frank Lambrechts en René Bouwen en zal wellicht een 'summer course' worden. We houden jullie op de hoogte ! Maar we willen ondertussen ook jullie bevragen hoe Allegro zich best verder op de kaart zet !

Stel je voor, dat wij onze vak- en studiegenoten niet meer geregeld zouden kunnen ontmoeten. Stel je voor dat wij niet meer onze trots zouden kunnen delen, over wat we bereiken met onze mens- en procesgerichte aanpak in organisaties. Stel je voor dat al ons organisatie-leren zou vervallen tot instrumentele interventies, rendementsdenken en resultaatgerichtheid. Stel je voor dat ons autonome zelf geen onderwerp meer zou zijn in het gezamenlijke leren van organisaties. Stel je voor dat er geen platform meer zou bestaan om regelmatig eens samen stil te staan bij onze organisaties als gemeenschap, als intelligente bron, als voortdurend processen van interacties. Onvoorstelbaar toch ?! Onvoorstelbaar toch als ALLEGRO, ons lerend netwerk zou ophouden te bestaan. Indachtig het motto van onze eigen club "Niets is wat het is, alles is wat het wordt", zijn we daarom einde maart 2015 met een groep bijeen geweest om ons eigen Allegro-bijeenkomsten in de aanloop naar het 10 jarig bestaan te evalueren en te revitaliseren .

We gaan vanuit dat voorbereidende werk onze hele gemeenschap van Allegro-leden het volgende (dringende) verzoek doen:

Contacteer drie personen uit het Allegro-contact en stel hem/haar de vragen die zijn bijgevoegd / of de vragen die op die persoon van toepassing zijn. De vragen en thema's vind je in deze vragenlijst (pdf). Maak hier wat notities over en stuur die naar lieve.wens@people-development.be

We doen deze bevraging in de maand februari : dus directe actie is nodig !

De laatste vraag aan de ander is om diezelfde vragen weer aan drie anderen te stellen; als een lopend vuurtje dus wordt iedereen gecontacteerd. Lieve zorgt ervoor dat deze ingevulde formuleren op de website terecht komen, zodat eenieder de voortgang van het lopend vuurtje kan volgen.

Hou dus én je mail én Linked-in in de gaten! Je zal wellicht gebeld worden om je verhaal te vertellen. Wij van het voorbereidingsgroepje zullen alle informatie samenvoegen en dit verwerken in een bijeenkomst op 18 maart 2016. Op basis hiervan wordt het programma voor de rest van het jaar en de komende jaren bepaald. Als je zin hebt om deze verwerking en brainstorming voor het verdere programma mee te doen, ben je van harte welkom op deze dag !

Een collega zei: Allegro ? "Regelmatig eventjes vakantie van mijn werk".

Van harte dank voor je deelname ! Zorg dat het lopend vuurtje blijft branden !!!

Werkgroep
Jef, Reineke, Jeroen, Guido, Dirk, Johan, Lieve